„ინტერნეტბანკინგი“ ბანკში „პაშა ბანკი“

პროექტის დამკვეთი: „პაშა ბანკი საქართველო“

განხორციელებული პროექტი: „ინტერნეტბანკინგის“ დანერგვა

მწარმოებელი: NETInfo

წარმატებით დასრულდა კომპანია „Netinfo”-ის პროდუქტის, ინტერნეტბანკინგის “NETTeller e-banking”-ის დანერგვა „პაშა ბანკში“

პაშა ბანკი ბაქოში სათაო ოფისის მქონე ფინანსური ინსტიტუტია, რომელიც ოპერირებს აზერბაიჯანში, საქართველოსა და თურქეთში. პაშა ბანკი მსხვილ და საშუალო ზომის საწარმოებს სთავაზობს კორპორატიული და საინვესტიციო საბანკო მომსახურების სრულ სპექტრს.

პაშა ბანკმა საქართველოში ფუნქციონირება 2013 წლის თებერვალში დაიწყო და 2015 წლის ივლისის მდგომარეობით მისმა მთლიანმა აქტივებმა 170 მილიონ ლარს გადააჭარბა. ბანკი გამოირჩევა მომსახურების მაღალი ხარისხით და საქმისადმი ექსკლუზიური მიდგომით.

ინტერნეტბანკინგის დანერგვის შემდეგ ბანკს მიეცა საშუალება ელექტრონულად მართოს ყველა საბანკო პროცესი, ხოლო ბანკის კლიენტმა მიიღოს ყველა მომსახურება მოსახერხებელი ინტერფეისით.

 

ელექტრონული დოკუმენტბრუნვა კომპანიაში “Socar Energy Georgia”

პროექტის დამკვეთი: “Socar Energy Georgia”

განხორციელებული პროექტი: ელექტრონული დოკუმენტბრუნვა „WSS Docs”

მწარმოებელი: WSS Consulting

“სოკარ ენერჯი ჯორჯიას” აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ნავთობის სახელმწიფო კომპანია (სოკარი) წარმოადგენს ერთერთ უმსხვილეს ნავთობკომპანიას მსოფლიოს მასშტაბით. სოკარი აკმაყოფილებს რესპუბლიკის შიდა მოთხოვნებს ნავთობპროდუქტებზე და ახორციელებს ჭარბი პროდუქციის ექსპორტს, საქართველოში ფუნქციონირებს "სოკარის" ბენზინგასამართი სადგურების ფართო ქსელი. მოხარულნი ვართ, რომ ჩვენს მოღვაწეობას დადებითად აფასებს და ხელს უწყობს როგორც ადგილობრივი ხელისუფლება, ისე მოსახლეობა.

WSS Docs - ელექტრონული დოკუმენტბრუნვა

WSS Docs – ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის სისტემა აგებული MS SharePoint -ის ბაზაზე, ახდენს საქმისწარმოების, შემოსული და გასული წერილების და ხელშეკრულებების შეთანხმების პროცესების ავტომატიზაციას ორგანიზაციაში.

დოკუმენტ ბრუნვის ელექტრონული სისტემა, რომლის გარეშეც წარმოუდგენელია საქმიანი ადამიანის პროდუქტიული დღე. WSS Docs-ს გააჩნია ყველაზე მოქნილი და მძლავრი ფუნქციონალი ბაზარზე არსებულ SharePoint -ის ბაზაზე შექმნილ ელექტორნული დოკუმენტბრუნვის სისტემებს შორის.

წარმატებით დასრულდა ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის დანერგვა კომპანიაში “Socar Energy Georgia”-ში.

 

სამედიცინო ERP სისტემა კლინიკაში “MediClubGeorgia”

პროექტის დამკვეთი: “MediClubGeorgia”

განხორციელებული პროექტი: სამედიცინო ERP სისტემა - Acuuracy Med

მწარმოებელი: Accuracy Systems

მედიქლაბჯორჯია 1999 წელს დაფუძნდა და დღემდე რჩება ჯანდვაცის სფეროს მუდმივი განვითარების ერთგული. ჯანდაცვის მუდმივად ცვალებად სამყაროში აუცილებელია გაუსწრო დროს და მზად იყო ყოველგვარი გამოწვევისთვის.ეს შესაძლებელია მხოლოდ მკურნალობის უახლესი მეთოდების დანერგვით და თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით.
ინოვაცია საფუძვლად უდევს ყველაფერს რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, იქნება ეს მკურნალობის, მოვლის, სწავლისა თუ სწავლების პროცესი. 
ERP სისტემა - Acuuracy Med მწარმოებელი: Accuracy Systems არის სამედიცინო ERP სისტემა რომელიც უზრუნველყოფს, სრულად აღრიცხვას კლინიკაში მისული პაციენტების რაოდენობას, მათ ისტორიას, ასევე არსებული მედიკამენტების და პროდუქციის მარაგის ქონას , ეს არის გამარტივებული სისტემა , რომელიც კომფორტს უქმნის როგორც მომხმარებელს ისევე კლინიკის პერსონალს.

წარმატებით დასრულდა - სამედიცინო ERP სისტემის  დანერგვა  “MediClubGeorgia” კლინიკაში.

 

ელექტრონული ბიბლიოთეკა „პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში“

პროექტის დამკვეთი: „საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკა“

განხორციელებული პროექტი: ელექტრონული ბიბლიოთეკა - Sierra

მწარმოებელი: Innovative

საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნული ბიბლიოთეკა არის საქართველოს ძირითადი სამეცნიერო ბიბლიოთეკა, რომელიც განსაკუთრებული სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გამო ექვემდებარება საქართველოს პარლამენტს. იგი წარმოადგენს საქართველოს მთავარ სახელმწიფო წიგნსაცავს, ქართული ნაბეჭდი ერთეულის დეპოზიტარიუმს, კულტურულ-საგანმანათლებლო, ეროვნული ბიბლიოგრაფიის, საინფორმაციო და საბიბლიოთეკო-მეთოდურ ცენტრს.

Sierra  პროგრამა ყველანაირი სიდიდის ბიბლიოთეკისთვის მუშაობს. მასზე წვდომა შესაძლოა ნებისმიერი სიმძლავრის კომპიუტერიდან ან მობილური მოწყობილობიდან განხორციელდეს. მენიუ რეგულირებადი და კომფორტულია. ის მორგებულია კონკრეტულ ოპერაციაზე ისე, რომ თითოეული რგოლი - ეს იქნება მკითხველი თუ ბიბლიოთეკის თანამშრომელი, მხოლოდ მისთვის საჭირო ფუნქციებს ხედავდეს. 

სწორედ ესაა კომპანია Innovative-ს სახელწოდების ზუსტი გამართლებაც – ტრადიციულ საბიბლიოთეკო სამუშაო დღეს ამცირებს და ფუნქციონალურად უფრო დატვირთულს ხდის. გამარტივებული დიზაინის, დახვეწილი საძიებო სისტემის და ვებსტილის ნავიგაციის მქონე ინოვაციური პროგრამა SIERRA უზრუნველყოფს სამუშაოს გამარტივებას როგორც მკითხველისთვის, ასევე ბიბლიოთეკის პერსონალისთვის. გარდა ბეჭდური გამოცემებისა, პროგრამას აქვს მხარდაჭერა ელექტრონული წიგნებისთვისაც.

წარმატებით დასრულდა - Sierra  მწარმოებელი: Innovative დანერგვა „საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკა“-ში