მთავარი / გადაწყვეტილებები ბიზნესისათვის

Softline – ეს არის ერთ-ერთი უმსხვილესი მიმწოდებელი და  ERP, BI და CRM-გადაწყვეტილებების შემმუშავებელი. წარმოვადგენთ რა ლიდერი ვენდორების – Oracle, IBM, SAP, Microsoft, PROGNOZ, QlikView, – პარტნიორს, ვთავაზობთ ბიზნესის, კლიენტებთან ურთიერთობების მართვასა და აგრეთვე ბიზნეს-ანალიტიკისთვის გადაწყვეტილებებისა და მომსახურების ფართო სპექტრს.

Softline კომპანიებს სთავაზობს შემდეგ ბიზნეს-გადაწყვეტილებებს:

  • BI-გადაწყვეტილებები Oracle, IBM, QlickView, Prognoz
  • კორპორატიული სივრცის მართვა
  • SAP-ის ERP и BI-გადაწყვეტილებები 
  • IT-სტრატეგიის შემუშავება
  • შემუშავება დაკვეთით
  • რესურსების მართვა (Microsoft Dynamics CRM)
  • კორპორატიული ძიება Google

პრაქტიკული მუშაობის გამოცდილება, პროექტების წარმოების გამომუშავებული მეთოდოლოგია; დარგობრივი გადაწყვეტილებების შემუშავებისა და დანერგვის დიდი გამოცდილება, კვალიფიცირებული სპეციალისტების გუნდი - ყველაფერი ეს იძლევა წარმოდგენილი მომსახურების მაღალი დონის და ბიზნეს-გადაწყვეტილებების მიმწოდებლებს შორის ერთ-ერთ ლიდერად დარჩენის გარანტიას.