მთავარი / გადაწყვეტილებები სახელმწიფო სექტორისათვის

სახ. სექტორი იწყებს IT-ლანდშაფტების უფრო ცენტრალიზებულ აგებას, IT-ამოცანების მთლიანობაში გადაწყვეტით, ხშირად სერვის-ორიენტირებული მიდგომის გამოყენებით.
ამ თვალსაზრისით კომპანია Softline თანამედროვე ინოვაციური გადაწყვეტილებების შეთავაზებით გახდება საიმედო პარტნიორი სახელმწიფო დაწესებულებებისათვის.