მთავარი / პროგრამული უზრუნველყოფა / ანტივირუსები. უსაფრთხოება

ანტივირუსები. უსაფრთხოება

პერსონალური კომპიუტერები(როგორც სამსახურის, ისე სახლის) წარმოადგენენ პირად, და ზოგიერთ შემთხვევაში კონფიდენციალური ინფორმაციის საცავს. ამ ინფორმაციის მიღებას შეძლებდა ნებისმიერ მსურველი - სპამ გზავნილების, ვირუსების ან ფიშინგ შეტყობინებების საშუალებით, რომ არა საინფორმაციო უსაფრთხოების თანამედროვე სისტემები.

კორპორატიული და პირადი მონაცემების, და აგრეთვე IT-სისტემების დაცვა უნდა დაევალოს წამყვანი მსოფლიო დეველოპერების - Symantec, «კასპერსკის ლაბორატორია», Trend Micro, «დოქტორ ვებ», ESET - კორპორატიულ ანტივირუსულ პროგრამებს. უბრალო ანტივირუსები არ არის საკმარისი ქსელების უსაფრთხოების შესანარჩუნებლად, რადგან ანტივირუსი პოულობს და აღმოფხვრის უკვე სისტემაში შემოჭრილი საფრთხის წყაროებს. წინასწარ განმსაზღვრელი ზომების სახით იყენებენ ელექტრონული ფოსტის დაცვის სისტემებს და ანტივირუსებს ფაიერვოლით. ასეთი საშუალებები ბლოკავენ წვდომას კომპიუტერსა და ქსელში მავნე პროგრამებისთვის. ქსელების დაცვის კომპლექსურ გადაწყვეტილებებს, რომლებიც შეიცავენ ბრანდმაუერსა და ანტივირუსს, წარმოადგენენ: Panda Internet Security, ESET NOS32 Smart Security, Kaspersky Internet Security.

ისეთი დანართებს, როგორიცაა Google Message Security, Symantec Mail Security и MicroWorld MailScan, შეუძლიათ უზრუნველყონ პირადი და კორპორატიული სერვერების უსაფრთხოება ვირუსებისა და არასასურველი ფოსტისაგან. მონაცემების დაცვაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ პროგრამა-მაკოდირებლები. მონაცემების დაშიფრვის ასეთი სისტემები თავიდან იცილებენ ინფორმაციის დაკარგვას ინტერნეტით გადაცემისას, პორტატული მოწყობილობები და ლოკალური ქსელები - ეს არის სფეროები, რომლებშიც უსაფრთხოების დაცვა იწვევს დიდ სირთულეს.
კონფიდენციალურ მონაცემებთან მუშაობის დროს საჭიროა წვდომის ისეთი კონტროლის სისტემები, რომლებიც ზღუდავენ ინფორმაციასთან მუშაობას უფლებას მათთვის, ვისთვისაც ის არ არის განკუთვნილი. ექსპერტები წვდომის მართვის პროგრამების შექმნაში არიან Citrix Systems, Microsoft, McAfee.