მთავარი / პროგრამული უზრუნველყოფა / საოფისე პროგრამები

საოფისე პროგრამები

საოფისე პროგრამები – ეს არის შეუცვლელი დამხმარე სამუშაო ადგილზე. ეს საშუალებები წარმოადგენენ პროგრამული საშუალებების ერთობლიობას, რომლებიც ახდენენ საოფისე საქმიანობის თანმდევი რუტინული პროცესების ოპტიმიზაციას.


ნებისმიერი თანამშრომლის პროგრამების სტანდარტული პაკეტი შეიცავს:
- ტექსტურ რედაქტორს
- ელექტრონულ ცხრილებს,
- კორპორატიულ ფოსტასთან მუშაობის პროგრამას,
- ორგანაიზერს.
კორპორაცია Microsoft პრაქტიკულად საყოველთაოდ გამოყენებული საოფისე პროგრამების პაკეტების ერთ-ერთი წამყვანი დეველოპერია. ტექსტური რედაქტორების, სტრუქტურირებული მონაცემების შესანახი ცხრილების და ორგანაიზერის გარდა, ყოველდღიურ საქმიანობაში ოფისის თანამშრომლები ხშირად იყენებენ დანართებს დემონსტრაციებისა და პრეზენტაციების (Power Point) შესაქმნელად, ყველა შესაძლო ტექსტურ გადამთარმნელს, საბუთების ბრუნვის წარმოების პროგრამებს, მონაცემთა ბაზის შექმნისა და წარმოების სისტემებს, გრაფიკულ დანართებს და ა.შ.
საოფისე დანართები გვეხმარებიან მუშა პროცესების ნაწილის ავტომატიზირებაში. თანამედროვე პროგრამების საშუალებით შესაძლებელია: საბუთების შაბლონების შექმნა, შეხსენების დაყენება და ავტომატურად ფოსტის გაგზავნის ორგანიზება.
ლიცენზია Microsoft Office ხელმისაწვდომია ჩვენს ინტერნეტ-მაღაზიაში.