მთავარი / პროგრამული უზრუნველყოფა / სისტემური პროგრამული უზრუნველყოფა

სისტემური პროგრამული უზრუნველყოფა

სისტემური პროგრამული უზრუნველყოფა ესაა მომხმარებლის პროგრამირების აღჭურვილობასთან თანამშრომლობის ფუნქცია. მისი მთავარი ფუნქციებია:

  • ოპერციული მეხსიერების მართვა;
  • პროცესორების მართვა;
  • ქსელური აპარატურის მართვა;
  • კომპიუტერის სხვა კომპონენტების მართვა;

ოპერაციული სისტემა ფორმირდება საბაზო სისტემების პროგრამებიდან. სისტემების დაცვა, ტესტირება, პარამეტრების დაყენება, დიაგნოსტიკა, დამხმარე პროცესების გაშვება - ესაა სისტემის დამატებითი პროგრამები, რომელთა გარეშეც მომხმარებლისთვის მუშაობა წარმოუდგენელია.

აღნიშნული გადაწყვეტილებებს დამატებული  სისტემის პარამეტრების დაყენების უზრუნველყოფა, რეგულიება და მისი კომპონენტების ინტეგრაცია იძლევიან საშუალებას მიღწეულ იქნას მაღალი სიჩქარე, წარმადობა, სისტემური და სამომხმარებლო პროგრამების მუშაობის სტაბილურობა, ანუ, ზოგადად აიტი ინფრასტრუქტურის გამართული მუშაობა.