ექსპერტის მომსახურებები

  • ინფორმაციული უსაფრთხოების აუდიტი
  • აპლიკაციებისა და ინფრასტრუქტურის  დაცულობის ანალიზი
  • ინფორმაციის დაცვის საშუალებების ფაქიზი დაყენება
  • ინფორმაციის დაცვა ტექნიკური არხებით გაჟონვისგან