მთავარი / მომსახურება და გადაწყვეტილებები / ინფრასტრუქტურული გადაწყვეტილებები

ინფრასტრუქტურული გადაწყვეტილებები

IT-ინფრასტრუქტურის აუდიტი

ინფრასტრუქტურის მოდერნიზების ღონისძიებების გეგმის შემუშავებაში პირველ ნაბიჯს წარმოადგენს IT-ინფრასტრუქტურის აუდიტი.


IT-ინფრასტრუქტურის ვირტუალიზება

ვირტუალური IT- ინფრასტრუქტურის შექმნის გადაწყვეტილებები კომპანიებს აძლევს თავისი IT -რესურსების უფრო ეფექტურად გამოყენების შესაძლებლობას, იყოს უფრო მოქნილი, დინამიური, ანუ კონკურენტუნარიანიც.


ვიდეო-კონფერენც-კავშირი, ტელეფონია, მონაცემთა გადაცემის ქსელები

ვიდეო-კონფერენც-კავშირი, ტელეფონია, მონაცემთა გადაცემის ქსელები


მონიტორინგის სისტემები

მონიტორინგის სისტემები უზრუნველყოფენ , როგორც ცალკეული უბნების, ისე მთელი IT-ინფრასტრუქტურის მხარდაჭერას მთლიანობაში და წარმოადგენენ შეუფერხებელი მუშაობის გარანტიას.


სარეზერვო კოპირება და არქივირება

გამოთვლითი ინფრასტრუქტურის სარეზერვო კოპირება: