სარეზერვო კოპირება და არქივირება

გამოთვლითი ინფრასტრუქტურის სარეზერვო კოპირება:
Softline გთავაზობთ გადაწყვეტილებებს მზარდი კომპანიების გამოთვლითი ინფრასტრუქტურის სარეზერვო კოპირების საიმედო საშუალებების საფუძველზე:

  • Symantec Backup Exec.
  • Acronis.
  • ARCserve.
  • Symantec NetBackup.

ინტეგრირებული პროდუქტები, განკუთვნილი:

  • ვირტუალური და ფიზიკური გარემოებების დასაცავად.
  • სარეზერვო კოპირების პროცედურების გასამარტივებლად.
  • აღდგენის შესაძლებლობების გასაფართოებლად

შესაძლებელია აღდგენილ იქნას:

  • მთლიანი სერვერები.
  • Microsoft მნიშვნელოვანი დანართები.
  • ვირტუალური გარემოებები VMware ან Microsoft Hyper-V.

არსებითად ამცირებს მონაცემთა მოცდენისა და დაკარგვის დროს, ნებისმიერ დროს საჭირო მონაცემების სწრაფი აღდგენის წყალობით.
ინფორმაციის არქივირება (Symantec Enterprise Vault):
პროგრამული უზრუნველყოფა Symantec Enterprise Vault განკუთვნილია მნიშვნელოვანი საქმიანი ინფორმაციის შენახვასა და ძიებისთვის, და აგრეთვე ამ ინფორმაციის სამართავად.

Symantec Enterprise Vault უპირატესობები:
- დოკუმენტების არქივირების უნივერსალური პროგრამული პლატფორმა გადაანაცვლებს იშვიათად გამოყენებად ინფორმაციას შენახვის ძვირადღირებული ძირითადი მოწყობილობებიდან უფრო იაფზე.
- კორპორატიული მონაცემების არქივირება ამცირებს მეხსიერების გამოყენებას და 60%-მდე ამცირებს ხარჯებს გადანაცვლების, დედუპლიკაციის ფუქნციის დამონაცემთა შემჭიდროვების ხარჯზე.
- სარეზერვო კოპირებისა და აღდგენის დროის შემცირება ძველი და იშვიათად გამოყენებადი მონაცემების სამუშაო წყაროებიდან ცენტრალიზებულ არქივში გადანაცვლების ხარჯზე.
- ეხმარება ორგანიზაციის ფარგლებში დაცული ელექტრონული ინფორმაციის ძიებაში, საძიებო პროცესების თვალსაჩინოებისა და მართვადობის უზრუნველყოფით.