მონიტორინგის სისტემები

მონიტორინგის სისტემები უზრუნველყოფენ , როგორც ცალკეული უბნების, ისე მთელი IT-ინფრასტრუქტურის მხარდაჭერას მთლიანობაში და წარმოადგენენ შეუფერხებელი მუშაობის გარანტიას. მიზნების, ამოცანებისა და ბიუჯეტიდან გამომდინარე კომპანია ირჩევს ოპტიმალურ ვარიანტს. ხშირად ორგანიზაციაში დანერგილია მონიტორინგის რამოდენიმე სისტემა, რომელიც პასუხობს აგებენ IT -ინფრასტრუქტურის სხვადასხვა უბნებზე. ძირითად განმასხვავებლად გვევლინება ისეთი კრიტერიუმი, როგორიცაა მონაცემთა ანალიზის სიღრმე. მონიტორინგის სისტემები აგრეთვე შეიძლება განვიხილოთ სერვისის მონიტორინგის თვალსაზრისითაც. თუ ერთსა და იმავე სერვის შევხედავთ სხვადასხვა რაკურსით, შეგვიძლია დავინახოთ მონაცემთა ორი სრულიად განსხვავებული განლაგება.

კომპანია Softline გთავაზობთ მონიტორინგის შემდეგ სახეებს:

 • მონაცემთა გადაცემის ქსელების მონიტორინგი
 • უკაბელო ქსელების მონიტორინგი
 • შენახვის ქსელების მონიტორინგი
 • აგენტიანი სერვერებისა და დანართების მონიტორინგი.
 • აგენტების გარეშე სერვერებისა და დანართების მონიტორინგი.
 • ვირტუალური გარემოს მონიტორინგი 
 • სისტემების მონიტორინგი მომხმარებლის კუთხიდან.
 • სერვისის კომპლექსური მონიტორინგი
 • კომპლექსური ინტეგრირებული მონიტორინგი და სერვისული მომსახურების მართვა.

დანერგვის შედეგები:

 • IT გარემოებების მართვაზე საექსპლუატაციო ხარჯების შემცირება.
 • IT-სპეციალისტებზე დატვირთვის შემცირება.
 • IT-ინფრასტრუქტურის მიმდინარე მდგომარეობის ასახვა რეალური დროის რეჟიმში.
 • კონსოლიდირებული ანგარიშგების წარდგენა, საჭირო ჭრილში, როგორც ოპერატიული, ისე რეტროსპექტიული მონაცემების ჩათვლით , IT-სპეციალისტებსა და სხვადასხვა საფეხურის მმართველთათვის.
 • გაუმართაობების პროგნოზირება, ლოკალიზება და ოპერატიული აღმოფხვრა.