მთავარი / მომსახურება და გადაწყვეტილებები / საინჟინრო გადაწყვეტილებე

საინჟინრო გადაწყვეტილებე

1. საინჟინრო გადაწყვეტილებები მონაცემთა დამუშავების ცენტრებისთვის

მონაცემთა დამუშავების ცენტრების (შემდეგში - მ.დ.ც.) საინჟინრო ინფრასტრუქტურა (შემდეგში -ს.ი.)- საინჟინრო სისტემების, ქსელების, მოწყობილობებისა და კომუნიკაციების ერთობლიობა, რომელიც აუცილებელია  უწყვეტი და უსაფრთხო მუშაობისთვის სერვერული და სატელეკომუნიკაციო, ასევე  წვდომისა და მწარმოებლურობის  ოპტიმალური პარამეტრების მქონე  მონაცემების  ექსპლუატაციის მთელი პერიოდის განმავლობაში. 

მ.დ.ც.  სრულფასოვანი მდგრადი საინჟინრო ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის კომპანია Softline სთავაზობს თავის დამკვეთებს შემდეგ მომსახურებას:

1.1. საინჟინრო სისტემების სრულ კომპლექს

1.2. მომსახურების ფართო სპექტრი

2. საზოგადოებრივი შენობა-ნაგებობების საინჟინრო ინფრასტრუქტურა

საზოგადოებრივი და საწარმოო შენობებისთვის კომპანია «სოფთლაინი» ასრულებს შემდეგი საინჟინრო სისტემების დაპროექტებასა (პროექტის ესკიზიდან შესრულების დოკუმენტაციამდე) და რეალიზაციას (წინასაპროექტო კვლევიდან  სამონტაჟო და გამშვებ-ამწყობ სამუშაოებამდე):

 1. ელექტრომომარაგება, ძალოვანი ელექტრომოწყობილობები, განათება და დამიწება;
 2. გათბობა, ვენტილაცია და ჰაერის კონდიცირება, სიცივით მომარაგება;
 3. წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემები;
 4. სუსტდენიანი სისტემები, მათ შორის უსაფრთხოების სისტემები:
 • სტრუქტურირებული საკაბელო სისტემები და საკაბელო კონსტრუქციები;
 • შენობის საინჟინრო სისტემების კომპლექსური სისტემატიზაცია;
 • დისპეჩერიზაციისა და მონიტორინგის სისტემები;
 • ტელეფონიზაციის სისტემები;
 • ხმოვანი შეტყობინებისა და მუსიკალური თანხლების სისტემები;
 • წვდომის კონტროლისა და მართვის სისტემები;
 • სახანძრო და დაცვის სისტემების სიგნალიზაციები;
 • ვიდეოთვალთვალის სისტემები;
 • საათიფიკაციების სისტემები.