მთავარი / მომსახურება და გადაწყვეტილებები / საინჟინრო გადაწყვეტილებე / არქიტექტურულ-სამშენებლო და კონსტრუქციული გადაწყვეტილებები

არქიტექტურულ-სამშენებლო და კონსტრუქციული გადაწყვეტილებები

მოცემული განყოფილება შემუშავდა მ.დ.ც. შენობის/ნაგებობის გამოთვლითი მოწყობილობებისა და საინჟინრო სისტემების  სპეციფიური მოთხოვნებიდან  გამომდინარე.   გათვალისწინებულია საფარის მზიდი თვისების, ხმაურისა- და ჰიდროიზოლაციის, იატაკის ანტისტატიკური თვისებების, ყალბი ჭერისა და ყალბი იატაკის  მოთხოვნები და სხვა. განყოფილებაში შეიძლება იყოს გაცემული როგორც უკვე არსებული შენობის ფართების მოწყობის რეკომენდაციები, სადაც იგეგმება გამოთვლითი ცენტრის მოწყობა, ასევე ახალი ასაშენებელი შენობა/ნაგებობების პროექტი.