ელექტრომოწყობილობა და განათება

მოცემულ განყოფილებაში, მ.დ.ც.-ში მიმდინარე გამოთვლითი პროცესების კრიტიკულობის, საიმედოობისა და წვდომის მოთხოვნებიდან გამომდინარე, მუშავდება ელექტრომომარაგებისა და ელექტროგანაწილების სისტემა. ეს შეიძლება იყოს ელექტრომომარაგების სისტემა უწყვეტი მოდულური ან კარადების სარეზერვო ელექტროკვების სახით ავტონომიის საჭირო დროით, გარანტირებული ელექტროკვების სისტემა  სტაციონარული ან მობილური ტიპის დიზელ-გენერატორების მოწყობილობების დაყენებით, ან გაძლიერებული საიმედოობის  ელექტრომომარაგების სისტემა როგორც უწყვეტი კვების წყაროს, ისე დიზელ-გენერატორული მოწყობილობების გამოყენებით. რეზერვირების მოთხოვნადი დონე (N+1, 2N) განისაზღვრება პროექტის შექმნის ეტაპზე. ასევე მუშავდება სამუშაო და ავარიული განათების სისტემები, დამიწებისა და ჭექა-ქუხილისგან დამცავი სისტემები უკრაინის ტერიტორიაზე მიღებული უსაფრთხოების მოთხოვნების გათვალისწინებით.