მთავარი / მომსახურება და გადაწყვეტილებები / საინჟინრო გადაწყვეტილებე / ჰაერის პრეციზიული კონდიცირების და სიცივით მომარაგების, ვენტილაციის, კვამლის- და გაზის გამწმენდი სისტემები

ჰაერის პრეციზიული კონდიცირების და სიცივით მომარაგების, ვენტილაციის, კვამლის- და გაზის გამწმენდი სისტემები

მ.დ.ც.-ში დასაყენებელი მოწყობილობის სითბოს გამოყოფის კომპენსაციის მიზნით, სრულდება ჰაერის კონდიცირების პრეციზიული სისტემის დაყენება. შენობის ფართისა და  ელექტრული სიმძლავრეების ობიექტზე არსებული გამოთვლითი მოწყობილობის სიმძლავრიდან გამომდინარე,  შესაძლებელია ჰაერის კონდიცირებისა და სიცივის მოწოდების სისტემის შემოთავაზება კონდიციონერების ბაზაზე ჰაერის გასაცივებელი კონდენსატორის გარეთ მოწყობით, ან  «ჩილერ-ფანკოილის» შემოთავაზება. ასევე შესაძლებელია  კონდიცირების სხვადასხვა სისტემის კომბინირება. როგორც წესი, გამოიყენება კონდიციონერების შიდა რიგის ან კარადის ტიპის შიდა ბლოკები, ხოლო მოწყობილობების განლაგება  ითვალისწინებს  «ცხელი» და «ცივი» დერეფნების მოწყობას. პროექტირების დროს დიდი ყურადღება ექცევა  მ.დ.ც. ენერგოეფექტურობას. კაპიტალური და ოპერაციული ხარჯებიდან გამომდინარე, ინჟინრები ცდილობენ იპოვონ უფრო ეფექტური ვარიანტი, შეამცირონ PUE. შენობაში  გარედან  საკმარისი რაოდენობის  ჰაერის მიწოდებისთვის, ასევე მ.დ.ც. შენობაში ჭარბი წნევის შექმნის მიზნით, ხდება ჰაერის იძულებითი მიმწოდებელი და გამწოვი ჰაერსადენის ცალკე სისტემის დაყენება. წვის  და გაზით ხანძარსაქრობი პროდუქტების გაწმენდის მიზნით (იხ. პ.5.) მ.დ.ც. შენობაში ეწყობა გაზისა და კვამლის გამწმენდი სისტემა. სისტემის მონაცემები შეიძლება დაუკავშირდეს  გამწოვი ვენტილაციის სისტემას.