/
x

ქსელის დაცვა , ATP

ქსელთაშორისი ეკრანების ახალი თაობა

ქსელთაშორისი ეკრანების წინა წლების თაობა ფილტრავდა ქსელურ ტრაფიკს დაბალ დონეზე, პორტებითა და მისამართებით. მათი თანამედროვე ალტერნატივა კომპლექსური ინტეგრირებული ეკრანებია, რომელიც აერთიანებს  დაცვის ყველა კომპონენტს -  ბაზაში შეჭრის პრევენციისა და აღმოჩენის სესტემებს - შინაარსის ფილტრაცია, დატვირთვის დაბალანსება, ანგარიშგების ინსტრუმენტები,  Firewall, VPN, ანტისპამური , ანტივირუსული და კიდევ DLP სისტემა. ეს ეკრანები წარმოდგენილია როგორც პროგრამული უზრუნველყოფის ასევე პროგრამულ აპარატული UTM (ერთიანი Threat Management) კომპლექსებით . ახალი თაობის ეკრანები იმართება ერთიანი ცენტრის საშუალებით და  შეუძლია გაითვალისწინოს, კონკრეტულად რომელი პროგრამები და წევრები გამოიყენებენ ტრაფიკს.

მიზანმიმართული შეტევისგან დაცვა დაცვა ,,ნულოვანი დღის ‘’ შეტევისგან

თანამედროვე კიბერ თავდასხმები უფრო და უფრო  მეტად ორიენტირებულია კონკრეტული სექტორის (ბანკები, საცალო, მრეწველობის, სახელმწიფო. სექტორი, ონლაინ მაღაზია და ა.შ.) ან კონკრეტული კომპანიის  შეტევაზე .
ამ საფრთხეების უნიკალური ბუნება   საშუალებას იძლევა ადვილად აუარონ გვერდი კლასიკურ დაცვის საშუალებებს როგორიცაა ანტი ვირუსი, პროგრამული უზრუნველყოფა, ეკრანები, IPS, ელ და ვებ გეითვეი, და ა.შ.
ბოროტმზრახველების საბოლოო მიზანი მათ სასარგებლოდ თანხების გადარიცხვა, შპიონაჟის განხორციელება და  სასარგებლო ინფორმაციის მოპარვა, გამომძალველობა, წარმოების შეწყვეტა და აღჭურვილობის განადგურებაა. 

ჩვენ გთავაზობთ სპეციალიზებული საშუალებების დანერგვას და მომსახურებას  თანამედროვე თავდასხმების აღმოჩენის შემთხვევაში , პროცესების მონიტორინგს სამუშაო სადგურებზე, ანომალიის დეტექტორებსა და  "Sandbox’’ სისტემებს . ასევე სამუშაო პროცესებში ეფექტურად ბრძოლის მომსახურეობას მიზანმიმართული შეტევაზე (ინციდენტების ანალიტიკა,ქსელში ინფიცირების ლოკალიზაცია , ზომები, რათა თავიდან ავიცილოთ თავდასხმები და აღმოვფხვრათ განმეორებითი ინციდენტები).

Firewall მართვა

დიდ და განაწილებულ ქსელში შეიძლება დამონტაჟდეს  სხვადასხვა პროგრამული და აპარატურული ეკრანები სხვადასხვა მწარმოებლებისგან. ამასთანავე მათ  კონფიგურაციის  თანდართული წესებით, აკრძალვებით და სხვა თვისებებით შეუძლიათ  შექმნან რთული და წინააღმდეგობრივი სტრუქტურა.
დამცავი ბარიერების სპეციალიზებული გადაწყვეტილებების ანალიზის დანერგვას, კონფიგურაციის კონტროლს და აუდიტის მართვას შეუძლია ხელი შეუწყოს არსებულ ვითარებას და შექმნას ავტომატიზირებული და ოპტიმიზირებულია მართვის  პროცესი .

ჩვენ შეგვიძლია მსგავსი ინტელექტუალური გადაწყვეტილებების დანერგვა, ჩვენ დაგეხმარებით არა მხოლოდ განთავსდეს  გადაწყვეტილებები , არამედ ანალიზი ჩაუტარდეს და მოხდეს ციკლის იდენტიფიცირება ,  მოწესრიგდეს მარშრუტიზაციის კონფლიქტები და შეადგეს  რეკომენდაციები ოპტიმიზაციისათვის.
შედეგად თქვენ იღებთ გამჭვირვალე მორგებულ ქსელს, რომლის შენარჩუნება შემდგობ ადვილი იქნება მართვის კონსოლით.