მთავარი / მომსახურება და გადაწყვეტილებები / ღრუბლოვანი მომსახურება

ღრუბლოვანი მომსახურება

ღრუბლოვანი სერვისები

SaaS(Software as a Service – პროგრამული უზრუნველყოფა როგორც მომსახურება) -ეს არის პროგრამული უზრუნველყოფის შეძენის ხელსაყრელი ალტერნატივა. SaaS გაძლევთ საშუალებას მიიღოთ პროგრამული უზრუნველყოფა მომსახურების სახით და არ შეიძინოთ ძვირადღირებული ლიცენზირებული პროგრამები.


ვირტუალური სერვერები!

Microsoft Azure-ის ღრუბლოვანი პლატფორმა


ღრუბლების ლიცენზირება

გაქირავების პროგრამები


ღრუბლებლოვანი პლატფორმა Softline

ღრუბლებლოვანი პლატფორმა Softline-წარმოადგენს თანამედროვე IaaS-სერვისების ერთობლიობას კომპანიის შრომისუნარიანობის შემნარჩუნებელი IT-ინფრასტრუქტურის ღრუბელში აგებისთვის დაქირავებული გამომთვლელი სიმძლავრეების მოქნილი მასშტაბირებისა და გაფართოების შესაძლებლობით.