მთავარი / მომსახურება და გადაწყვეტილებები / Microsoft-ის გადაწყვეტილებები / კორპორატიული ფოსტა და გაერთიანებული კომუნიკაციები

კორპორატიული ფოსტა და გაერთიანებული კომუნიკაციები

გადაწყვეტილება  Microsoft Lync Server და Microsoft Exchange Server ბაზაზე , რომელსაც ნერგავენ კომპანია Softline-ის სპეციალისტები, აერთიაენებს სხვადასხვა სახის კომუნიკაციებს და სთავაზობს მომხმარებლებს  საშუალებას  აირჩიონ განსაკუთრებით ოპტიმალური ვარიანტი კოლეგებთან ურთიერთობისთვის-ელექტრონული ფოსტა, სწრაფი

შეტყობინებები, ზარები და აუდიო- და ვიდეოკონფერენციები. გაერთიანებული კომუნიკაციების პლატფორმების დანერგვა  საწარმოს საშუალებას აძლევს მოახდინოს  ცენტრალური ოფისების და მოშორებული  ფილიალების  დაქსაქსული ინფრასტრუქტურის გაერთიანება და შეამციროს შიდაკორპორატიული კავშირის ხარჯები.

გაერთიანებული კომუნიკაციების  დანერგვისას:

  • მცირდება IT-ის ხარჯები სისტემის მოქნილობისა და საიმედოობის წყალობით;
  • იზრდება პროდუქტიულობა  ელექტრონული კომუნიკაციების საყოველთაო წვდომის დახმარებით მობილური წვდომის ხარჯზე;
  • მცირდება რისკები  ინფორმაციის კონტროლისა და დაცვის საშუალებების დახმარებით;
  • მცირდება ოპერაციული ხარჯები კომუნიკაციების გაერთიანების და ტექნოლოგიების სტანდარტიზაციის  ხარჯზე;
  • იზრდება თანამშრომლების  სამუშაო დროის გამოყენებისა და პირადი მწარმოებლურობის  ეფექტურობა ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში კავშირის ოპტიმალური ვარიანტის არჩევის შესაძლებლობის ხარჯზე მიუხედავად ფიზიკური განლაგებისა.