მთავარი / მომსახურება და გადაწყვეტილებები / Microsoft-ის გადაწყვეტილებები / პორტალური გადაწყვეტილებები და დოკუმენტების ბრუნვა

პორტალური გადაწყვეტილებები და დოკუმენტების ბრუნვა

ინფორმაციული ქაოსის სტრუქტურიზაცია და მომხმარებლებისთვის  ინფორმაციის საიმედო წვდომის უზურუნველყოფა ერთ-ერთი უდიდესი ამოცანაა, რომელიც დგას IT წინაშე.

 

Microsoft SharePoint Server  ბაზაზე Softline კომპანია Softline-ის სპეციალისტები ნერგავენ პორტალურ გადაწყვეტილებებს, რომელიც მათ სთავაზობს პლატფორმას ერთობლივი მუშაობისთვის:

  • ინტერნეტ-საიტები.
  • დოკუმენტების ბრუნვის სისტემა.
  • კორპორატიული ძებნა Microsoft FAST Search Server ბაზაზე.

პორტალური გადაწყვეტილების დანერგვისას:

  • მცირდება ოპერაციული ხარჯები ინფორმაციული უზრუნველყოფის დონის გაზრდისა და შიდა კომუნიკაციების გაუმჯობესების  ხარჯზე;
  • თანამშრომლები იღებენ საჭირო კორპორატიული ინფორმაციის მოხერხებულ წვდომას;
  • მცირდება ინფორმაციის, დოკუმენტების და თანამშრომლების შიდა ქსელში  ძებნის დრო; განვითარებაზე დახარჯული თანხების ოპტიმიზაციის ხარჯზე იზრდება IT გამოყენების ეფექტურობა;
  • ორგანიზდება კორპორატიული წვდომის ერთიანი წერტილი. ავტომატიზირდება მრავალრიცხოვანი ბიზნეს პროცესები და იზრდება  კომპანიის ქვედანაყოფების საქმიანობის ოპერატიულობა;
  • იზრდება FAST Search Server-ის ძებნის ეფექტურობა რელევანტობის შეხამებისა და სრული ტექსტური და ატრიბუტიკული ძიების დაყენების შესაძლებლობის  ხარჯზე.