მთავარი / მომსახურება და გადაწყვეტილებები / Microsoft-ის გადაწყვეტილებები / „კერძო ღრუბლის შექმნა“ და ვირტუალიზაცია

„კერძო ღრუბლის შექმნა“ და ვირტუალიზაცია

კომპანია Softline ნერგავს ინფრასტრუქტურულ გადაწყვეტილებას  Microsoft-ის  პროდუქტებისა და ტექნოლოგიების ბაზაზე- Microsoft System CenterMicrosoft Windows Server, რომელიც იძლევა  მოქნილი, დინამიური ინფრასტრუქტურის აგების, ხარჯების შემცირების საშუალებას და IT-ინფრასტრუქტურის მხარდაჭერის გამარტივებას სისტემების კონსოლიდაციისა და მართვის ავტომატიზებული საშუალებების დანერგვის  ხარჯზე.

ჩვენმა სპეციალისტებმა დააგროვეს მნიშვნელოვანი გამოცდილება  დინამიური პლატფორმების აგებაში, რომელიც  წარმოადგენს  მძლავრ ინსტრუმენტს და იძლევა საშუალებას:

  • გაიზარდოს ბიზნესის წვდომა და მოქნილობა;
  • შემცირდეს ინფორმაციული ინფრასტრუქტურის შენახვის ხარჯები;
  • მომზადდეს ინფრასტრუქტურა  ღრუბლოვან ტექნოლოგიებზე გადასვლისთვის.