საჯარო «ღრუბელი»

პაკეტი Microsoft Office 365  მოიცავს Microsoft-ის  პოპულარული პროდუქტების  „ღრუბლოვან“ ვერსიებს ელექტრონული ფოსტისთვის, კავშირგაბმულობისთვის (Exchange Online, Lync Online) და ერთობლივი მუშაობისთვის (SharePoint Online) მომხმარებლისთვის კარგად ცნობილი  საოფისე აპლიკაციების პაკეტით Office Professional Plus.

Microsoft Office 365 მომსახურებით სარგებლობის შემთხვევაში ორგანიზაციები იღებენ არა მხოლოდ Microsoft Office-ის უპირატესობებსა და ფუნქციონალს, არამედ „ღუბლოვანი“ ტექნოლოგიების უპირატესობებსაც, რაც საერთო ჯამში  ზრდის  კომპანიების თანამშრომლების ერთობლივი მუშაობის ეფექტურობას, ამცირებს ხარჯებს და ათავისუფლებს რესურსებს  აქტუალური და სტრატეგიული ბიზნეს-ამოცანების გადაწყვეტისთვის.

Office 365 პროექტის გაფართოების ფარგლებში კომპანია Softline-ის თანამშრომლები:

  • ამზადებენ  დამკვეთის ინფრასტრუქტურის მომზადებას Office 365 გამოყენებისათვის: Windows 7 და  Office 2010 დაყენებას ОС  გაფართოების ავტომატიზირებული სისტემის და აპლიკაციების დახმარებით Microsoft System Center Configuration Manager ბაზაზე;
  • ახორციელებენ დამკვეთის Active Directory კატალოგის  სინქრონიზაციას Microsoft Office 365-თან პროდუქტში ჩაყენებული სინქრონიზაციის საშუალებების დახმარებით;
  • ახორციელებენ ელექტრონული ფოსტის  კორპორატიული სისტემის მიგრაციას სისტემაზე Exchange Onlin, რომელიც შედის Microsoft Office 365-ში, ყველა საჭირო ფუნქციებთან ერთად.
  • ქმნიან ბრენდირებულ საიტს SharePoint -ს Microsoft Office 365-ისთვის;
  • ახორციელებენ მონაცემთა გადაადგილებას - ფოსტა, პორტალის დოკუმენტები, დამკვეთის არსებული ინფრასტრუქტურიდან  Office 365-ში.