მთავარი / მომსახურება და გადაწყვეტილებები / Microsoft-ის გადაწყვეტილებები / ინფრასტუქტურის მართვა და მონიტორინგი, მონაცემთა დაცვა

ინფრასტუქტურის მართვა და მონიტორინგი, მონაცემთა დაცვა

კომპანიების განვითარებასთან, თანამშრომელთა რიცხვის ზრდასთან და ახალი აპლიკაციებისა და მომსახურებების დანერგვასთან ერთად, ინფორმაციული გარემოს მართვა სულ უფრო რთული ხდება.  Softline-ის სპეციალისტები  ნერგავენ გადაწყვეტილებებს Microsoft System Center.

ოჯახის პროდუქტების  ბაზაზე, რომელიც იძლევა IT -მართვის სირთულის შემცირების შესაძლებლობას ტიპური ადმინისტრაციული ამოცანების წყალობით. IT-მომსახურებების კონტროლისა და მონიტორინგის სისტემის მეშვეობით შესაძლებელია  აპლიკაციებისა და სერვისების  მუშაობის ავტომატიზებული მართვის განხორციელება, რომლებიც უზრუნველყოფილია IT-ინფრასტრუქტურის რესურსებით. გადაწყვეტილებების მეშვეობით  Microsoft Forefront ოჯახის პროდუქტების  ბაზაზე შესაძლებელია   მომხმარებელთა საიდენტიფიკაციო მონაცემების მართვის ორგანიზება და უსაფრთხო წვდომის მიწოდება.

IT -სისტემების  მართვისა და მონიტორინგის გადაწყვეტილებების დანერგვისას თქვენი კომპანია იღებს შემდეგ ძირითად უპირატესობებს:

  • IT-ინფრასტრუქტურის მუშაობის საიმედოობის კონტროლი;
  • PC პარკის სწრაფი ინვენტარიზაციის შესაძლებლობა;
  • პ.ო. დისტანციური გაშლა და განახლებების დაყენება;
  • ტიპური ადმინისტრაციული ამოცანების ავტომატიზაცია;
  • შეფერხებების რაოდენობების შემცირება, მომსახურების ხარისხის ამაღლება;
  • ინფრასტრუქტურის  ადმინისტრირებისა და IT სისტემის  დაცვის  გამარტივება;
  • შესაძლო საზიანო ზემოქმედების  შეზღუდვა და მონაცემთა გაჟონვის თავიდან აცილება უმართავ მოწყობილობებზე;
  • IT-რესურსებისა და მონაცემების კონტროლირებადი წვდომის უზრუნველყოფა.