პროექტებისა და პროგრამების მართვა

პროექტული მართვის პროცესების ოპტიმიზაციისთვის კომპანია Softline სთავაზობს მომხმარებელს გადაწყვეტილებას Microsoft Project Server პლატფორმაზე.

დანერგილი გადაწყვეტილება იძლევა საშუალებას მოიცვათ ყველა სფერო, რომელიც აუცილებელია ერთობლივი მუშაობისთვის, ესენია: საპროექტო დოკუმენტაცია, შრომითი დანახარჯების აღრიცხვა, პროექტებთან დაკავშირებული ნორმირება და შეთანხმება.

პროექტების მართვის სისტემის დანერგვისას ჩვენი კომპანია იღებს:

  • საპროექტო საქმიანობის პროექტების პორტფელის მდგომარეობის სრულ სურათთან და წვდომის უსაფრთხო გამიჯვნასთან კოორდინაციის ინსტრუმენტს;
  • პროექტებისა და რესურსების ცენტრალიზებული მართვის შესაძლებლობა პროექტის ყველა მონაწილის  ინტერესების გათვალისწინებით;
  • პროექტებთან დაკავშირებული კონსოლიდირებული ანგარიშგების მომზადების ხარჯების შემცირება;
  • პროექტებთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღების ვადების შემცირება.