მთავარი / მომსახურება და გადაწყვეტილებები / დაცული კორპორატიული მობილობა

დაცული კორპორატიული მობილობა

 

Softline უზრუნველყოფს კომპლექსურ მიდგომას თანამედროვე მობილური ორგანიზაციის აგებისადმი:
- ინდივიდუალური შეხვედრები საუკეთესო ტექნიკურ სპეციალისტებთან, მათ შორის ვენდორების მხრიდან, მუშა გადაწყვეტილებების დემონსტრაციების ჩატარებით.
- თქვენი ინფრასტრუქტურის აუდიტი.
- კონკრეტული ამოცანების განსაზღვრა, განვითარების სტრატეგიისა და დანერგვის გეგმის შემუშავება.
- დანერგილი გადაწყვეტილებების საპილოტე გავრცობა და მასშატაბირება.
- ნებისმიერი ამოცანისთვის მობილური მოწყობილობების მიწოდება.
- პროექტის შემდგომი ტექნიკური მხარდაჭერა.
IT-ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაცია და მიგრაცია
Softline სპეციალისტები სთავაზობენ ორი სახის გადაწყვეტას: IT-ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაცია და მიგრაცია. ცალკეული ინფრასტრუქტურული სერვისების მოდერნიზაცია და მიგრაცია: აქტიური დირექტორია, საფოსტო სისტემა და ა.შ.
მობილური ინფრასტრუქტურა
Softline -ში დაგროვილია მსგავსი სახის დანერგვის მრავალწლოვანი გმოცდილება გაშლის სხვადასხვა დონეზე. ლიდერ ვენდორებთან პარტნიორობა საშუალებას გვაძლევს შევთავაზოთ საუკეთესო ლიცენზირებული გადაწყვეტილებები და მათი განახლებები, კონფიგურაცია მოწყობილობის დონეზე, დანერგვა ინფრასტრუქტურულ დონეზე.
დანერგვა და მხარდაჭერა
საწარმოში მობილობის ინტეგრირება რთული პროცესია და მოითხოვს წინასწარ მომზადებას ზედმეტი ხარჯების მინიმალიზაციასა და მომსახურების ხარისხის ზრდისთვის. კომპანია Softline გთავაზობთ საწარმოს IT-სტრუქტურაში მობილობის ინტეგრირებასთან დაკავშირებული მომსახურების სრულ კომპლექსს.
მართვა (MDM)
გარდა იმისა, რომ MDM ახდენს საწარმოში მობილური მოწყობილობების ფუნქციონალობისა და უსაფრთხოების ოპტიმიზაციას, ის აგრეთვე რამდენჯერმე ზრდის კორპორატიული ქსელის დაცვას.

IT-ინფრასტრუქტურის მოდერნიზება და მიგრაცია

Softline სპეციალისტები სთავაზობენ ორი სახის გადაწყვეტას:


დანერგვა და მხარდაჭერა

საწარმოში მობილობის ინტეგრირება რთული პროცესია და მოითხოვს წინასწარ მომზადებას ზედმეტი ხარჯების მინიმალიზაციასა და მომსახურების ხარისხის ზრდისთვის.


მართვა (MDM)

Mobile device management (MDM) – ეს არის ადმინისტრირების კომპლექსი, რომელიც მოიცავს ექსპლუატაციაში შეყვანას, უსაფრთხოებას, მაჩვენებლების კონტროლს, მობილური მოწყობილობების, როგორიცაა სმარტფონები, პლანშეტები, ნოუთბუქები და სამუშაო გარემოში სხვა მობილური მოწყობილობების, ინტეგრირება და მართვა ინტეგრირებასა და მართვას.