მთავარი / მომსახურება და გადაწყვეტილებები / ინფრასტრუქტურული გადაწყვეტილებები / ვიდეო-კონფერენც-კავშირი, ტელეფონია, მონაცემთა გადაცემის ქსელები

ვიდეო-კონფერენც-კავშირი, ტელეფონია, მონაცემთა გადაცემის ქსელები

გადაწყვეტილებები IP-ტელეფონიის Cisco ორგანიზებასთან დაკავშირებით:

  • ინტეგრირებული გადაწყვეტილება მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის Cisco Unified Communications Manager Express, ერთ მოწყობილობაზე სხვადასხვა სერვისების (IP-ასს, მარშრუტიზაციის, ქსელთაშორისი ეკრანირების) რეალიზაციის საჭიროების შემთხვევაში.
  • ინტეგრირებული გადაწყვეტილება მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის Cisco Unified Communications Manager Business Edition 3000.
  • გადაწყვეტილებები საშუალო და მსხვილი ბიზნესისთვის Cisco Unified Communications Manager Business Edition 6000.
  • გადაწყვეტილებები საშუალო და მსხვილი ბიზნესისთვის Cisco Unified Communications Manager (CallManager).
  • Cisco Unified Communications Manager Express