ღრუბლების ლიცენზირება

  • Microsoft — SPLA
  • VMware — VSPP
  • Citrix — CSP
  • Veeam — VCP