რესურსების მართვა

Microsoft Dynamics CRM - არის უნივერსალური და ეფექტური ინსტრუმენტი, რომელიც მიმართულია  კლიენტებთან ურთიერთობების მართვის ავტომატიზაციაზე, კლიენტის ცხოვრებისეული ციკლის მდგომარეობის თვალის დევნაზე, მართვის პროცესულ-ორიენტირებული სისტემის მართვაზე.

Microsoft Dynamics AX გეგმავს საწარმოს რესურსებს, აწვდის მთელი ორგანიზაციის მართვის საშუალებებს, დაწყებული მიწოდების, შესყიდვების და პერსონალის მართვის ჯაჭვით და დასრულებული ერთობლივი მუშაობის ფინანსებითა და პროექტებით.

 

რესურსების მართვის სისტემის დანერგვის შედეგად:

  • მცირდება  ახალი კლიენტების მოზიდვის ღირებულება;
  • მცირდება გაყიდვების ციკლი და ღირებულება;
  • მარტივდება გაყიდვების მართვა;
  • იზრდება დახურული გარიგებების რაოდენობა;
  • იზრდება  მარკეტინგული მონაცემების  დამუშავების ხარისხი და ჩნდება მარკეტინგულ ინვესტიციებზე დაბრუნების შესაძლებლობის ანალიზი;
  • იზრდება გაყიდვების რიცხვი არსებულ კლიენტებზე, მცირდება კლიენტების  მომსახურების ღურებულება, იზრდება მათი დამაკმაყოფილებლობა და ლოიალურობა;
  • ავტომატიზირდება კომპანიის ყველა ბიზნეს პროცესი;
  • იზრდება  საწარმოს მართვის გამჭვირვალობა და ეფექტურობა.