დანერგვა და მხარდაჭერა

საწარმოში მობილობის ინტეგრირება რთული პროცესია და მოითხოვს წინასწარ მომზადებას ზედმეტი ხარჯების მინიმალიზაციასა და მომსახურების ხარისხის ზრდისთვის.
კომპანია Softline გთავაზობთ საწარმოს IT-სტრუქტურაში მობილობის ინტეგრირებასთან დაკავშირებული მომსახურების სრულ კომპლექსს.

ინტეგრირების სტანდარტული გეგმა პირობითად შეიძლება დაიყოს შემდეგ სტადიებზე:

- ვირტუალური მანქანების შექმნა განსაზღვრული მოთხოვნების შესაბამისად.
- ვირტუალური მანქანების ინსტალაცია და საწყისი დაყენება.
- MDM სერტიფიკატის შექმნა და ატვირთვა Android, iOS , Blackberry და სხვა მობილურ ოპერაციულ სისტემაზე მომუშავე მოწყობილობების სამართავად.
- უსაფრთხოების სერვერის საერთო პარამეტრების დაყენება.
- უსაფრთხოების სერვერთან შეერთების დაყენება.
- უსაფრთხო ტუნელის აგება და დაყენება.
- საჭირო დანართების ატვირთვა დანართების ლოკალურ მაღაზიაში (მოთხოვნადი ოს-თვის).
- მობილური მოწყობილობების მუშაობის მარეგულირებელი პოლიტიკის დაყენება.
- მობილურ მოწყობილობებზე ასატვირთი კონფიგურაციების დაყენება.
- დაყენებული შეერთებების კორექტურობის შემოწმება სერვერების თვითტესტირების საშუალებებით და მოწყობილობის აქტიური ტესტირების საშუალებით.
- მომხმარებლების იმპორტირება არსებული ბაზიდან, მომხამრებელთა წვდომის დონის დარეგულირება.
- მობილური მოწყობილობების შეერთება.
- შემდგომი ტექნიკური მხარდაჭერის გაწევა.
უნდა გვახსოვდეს, რომ აღნიშნული ჩამონათვალი შეიძლება გაფართოვდეს და შემცირდეს დასმული ამოცანებიდან გამომდინარე. ჩვენ ვართ პროფესიონალები, რაც დადასტურებულია ჩვენი გამოცდილებით და ყველა სახის სამუშაოს მრავალი სერტიფიკატით.

Softline მხარდაჭერა ეს არის ერთი ფანჯრის ნამდვილი რეჟიმი.